Centrum pro rodinu
Vizovice

777 809 434
cprvizovice@ado.cz

Seniorškola ve Štípě

Setkání každé druhé od 14:00 do 16:00 ve Štípě v nové budově občanského centra!

Setkání v prvním pololetí roku 2017:

9. ledna

23. ledna

6.února

20. února

6. března

20. března

3. dubna

24. dubna

15. května

29. května

12. června

26. června

4 září

18. září

2. října

16. října

30. října

13. listopadu

27. listopadu

11. prosince

 

 

 

 

KLAS  - Klub aktivních seniorů

Vznikl podle rakouského modelu LIMA – kvalita života ve stáří. Plně odpovídá myšlence C.G. Junga, že člověk má ve stáří naplnit jednu specifickou úlohu a tou je rozvoj a vývoj vnitřní osobnosti. Vzdělání animátorů průběžně zajišťuje Centrum pro rodinu v Brně a pečlivě vybraní odborníci.

Jeho náplň vychází z těchto cílů: procvičovat dlouhodobou a krátkodobou paměť, zlepšit komunikační schopnosti, zvyšovat všeobecnou informovanost, rozvíjet představivost, upevňovat koncentraci, posilovat psychomotoriku, vnímat krásu umění, přírody i vztahů, které se v těchto společenstvích prohlubují. Nechybí ani tanec vsedě, učení prvkům psychohygieny, posilování zdravého sebevědomí. To vše rozvíjí nejen člen klubu, ale přenáší se skrze něj i na lidi v jeho okolí.

Celý model má 20 daných témat, které je možné různě měnit, přidávat a rozvíjet.

V současné době je tato aktivita jednou z nejlepších, která obohacuje a rozvíjí život seniora. Péče o seniory je nesmírně důležitá pro celou společnost, prodlužuje aktivitu jedince a tím šetří i náklady na jeho potřeby.

DALŠÍ INFORMACE o KLASu

2019 © Copyright | Všechna práva vyhrazena | Tvorba: GLIPS | Login | Administrace | cprvizovice@ado.cz